Om Green Park

Green Park AB är ett fastighetsbolag inriktat mot långsiktig förvaltning och utveckling av garagefastigheter. Bolaget bildades i slutet av 2010 och målsättningen är att växa till en betydande fastighetsägare inom garagesegmentet. Steg för steg har vi utvecklat en produkt i framkant på vår marknad med starkt fokus på hållbarhet och moderna mobilitetstjänster.

De första fastigheterna förvärvades i slutet av 2010 och sedan dess har bolaget drivit utvecklingen i garagebranschen framåt. Idag är Green Park på god väg att bli en betydande fastighetsägare inom garagesegmentet. Verksamheten har till en början varit centrerad till Stockholmsområdet men målsättningen är att expandera i hela landet. Som ett led i det köptes under 2017 en fastighet i Skavsta utanför Nyköping, där planen är att skapa en besöksparkering för flygresenärer. Sedan tidigare äger Green Park även ett designprisnominerat garage, granne med World Trade Center, i Lund.

Sedan 2017 ingår bolaget i koncernen Green Group AB, med systerbolagen Green Storage AB, som utvecklar och opererar self-storage-anläggningar, och Green Yield AB, som äger och förvaltar tredimensionella fastigheter. Mellan bolagen i koncernen skapas möjligheter till positiva synergieffekter där samma fastighet kan användas för till exempel parkering, förrådslokaler och butiker – med olika förvaltare för varje enskilt segment.

Green Group hade vid utgången av 2017 ett eget kapital om knappt 900 miljoner kronor och en balansomslutning om cirka 1,6 miljarder kronor. Koncernens ägare har många års erfarenhet av fastighetsbranschen, såväl investeringar som utveckling och nyproduktion. Ägargruppen har genomfört ett stort antal transaktioner med privata, statliga och kommunala fastighetsbolag som motpart och tillsammans representerar de hel- och delägda bolag som förvaltar ett totalt fastighetsvärde om cirka 8,5 miljarder kronor. Genom ägargruppen har Green Park tillgång till kostnadseffektiv förvaltning, professionell uthyrning samt eget kapital för förvärv och fastighetsutveckling.

På driftsidan inleddes under 2017 ett lyckat samarbete med Parkando AB, ett bolag som tillhandahåller innovativa mobilitetstjänster. I övrigt samarbetar Green Park med utvalda, specialiserade aktörer. Green Park har sammanfattningsvis unika förutsättningar att ta tillvara garagefastigheters utvecklingspotential och att ständigt förbättra fastigheternas driftnetto. Kort sagt: Att erbjuda marknadens främsta produkt inom garage med tillhörande mobilitetstjänster.