Fastighetsutveckling

Green Park utvecklar och förädlar ständigt sitt fastighetsbestånd, både vad gäller teknik, miljö och service.

Under 2017 inleddes ett brett samarbete med Parkando AB, en parkeringsoperatör som är marknadsledande gällande teknik och hållbarhet. Tillsammans skapar vi en parkeringsupplevelse utöver det vanliga.

Moderna tjänster som gör gott för miljön

Green Park i samarbete Parkando är en helhetsleverantör av digitala parkerings- och mobilitetstjänster. Vi tänker annorlunda och vi tror på att utmana allt som redan finns i vår bransch.

 • Parkando elbilspool
 • Parkando vespapool
 • Parkando elbilsladdning
 • Parkando digitala nyckel
 • Parkando kamerasystem (ParknPay) för besök- och timparkering
 • Erbjuder service i garaget såsom:
  • Biltvätt
  • Däckbyten
  • Varuutlämning
 • Samlingsfaktura på ovan tjänster och service
 • Statistik på platsnivå à underlag för strategiska beslut om olika nyttjandeformer för att maximera intäkterna

Specialanpassat garage för sportbilar

Ett gammalt hyresgarage på Gärdet har fått nytt liv och är nu ett garage med ett unikt koncept då det är specialanpassat för sportbilar – Autolife-garaget.

Tidigare hade garaget en öppen planlösning men har nu anpassats för extra trygghet och säkerhet genom att 40 stycken boxar har byggts som vardera rymmer två sportbilar. Varje box har en egen fjärrstyrning och hela garaget är beläget i gatuplan utan branta ramper, vilket underlättar för in och utpassering.
I sportbilsgaragets mitt finns en trevlig lounge där vi arrangerar tillställningar och events för hyresgästerna och särskilt inbjudna. Om du har en exklusiv sportbil och är intresserad av en plats i garaget är du varmt välkommen att höra av dig till garage@autolife.se

Smart nyttjande av garagetak

Green Park planerar att bygga smålägenheter med tillhörande garage i Skarpnäck. Under 2017 har utställning och samråd ägt rum och den nya detaljplanen har kommit ett steg närmare förverkligande. Bilden visar en vision över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen. Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation. Smålägenheterna är tänkta främst för ungdomar.

Fastighetsägande i 3D

Tredimensionell fastighetsbildning har öppnat upp för en ny marknad, både vid ny- och ombyggnation. Att olika aktörer kan äga olika våningsplan inom en och samma fastighet innebär fördelar för alla parter. Byggherrar som producerar bostäder kan i ett tidigt skede avyttra garage och kommersiella lokaler i bottenplanet. Bostadsrättsföreningar kan erbjuda garage till sina medlemmar utan att behöva ägna sig åt administration och förvaltning, medan intäkterna för försäljningen kan användas till renoveringar, lånebetalningar eller delas ut till medlemmarna. Green Park kommer här in som en specialiserad ägare och förvaltare med stor erfarenhet av att skapa värdetillväxt och innovativa tjänster i garageplanen av tredimensionellt avstyckade fastigheter.

Högtflygande planer

Under 2017 har Green Park förvärvat en logistikfastighet vid Skavsta flygplats utanför Nyköping. Planen är att omvandla den till en renodlad besöksparkering för flygresenärer med 1?000 parkeringsplatser både inomhus och utomhus.

Etableringen vid Skavsta flygplats ligger i linje med Green Parks mål att bli en ledande parkeringsaktör i hela landet. –?Här vill vi använda våra kunskaper och den digitala teknik som finns för att skapa en extraordinär parkeringsupplevelse för flygresenärer, säger Jesper Ericsson, vd för Green Park. Att utveckla garageverksamhet i anslutning till Skavsta flygplats är ett strategiskt val. Varje år reser inte mindre än två miljoner personer till och från flygplatsen Det gör flygplatsen till landets tredje största flygplats om man ser till antalet utrikesresenärer. Flygplatsen fick sin första internationella reguljärlinje 1997 och sedan dess har Skavsta flygplats utvecklats och byggts ut. Idag har man 45 direktlinjer till destinationer runtom i hela Europa. Goda förutsättningar finns för ytterligare utbyggnad av flygplatsen som har tillstånd att ta emot upp till sex miljoner passagerare per år. I och med utbyggnaden av den nya järnvägen Ostlänken kommer flygplatsen att bli än mer tillgänglig med station på området. Flygplatsen och området runtomkring är också en viktig arbetsplats med butiker, restauranger, växlingskontor, hyrbilsföretag och hotell. Sammanlagt jobbar omkring 1 300 personer här och ett 40-tal företag är etablerade inom företagsparken. Den strategiska översiktsplanen och tillgången på mark i området gör flygplatsområdet till ett attraktivt val för ytterligare företagsetableringar. Att anlägga ett modernt parkeringsgarage vid Skavsta flygplats ser Green Park som en investering för framtiden.