Utveckling och förvaltning av garagefastigheter

Garagefastigheter som framtidsaffär

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla garagefastigheter. Historiskt sett har garage generellt varit otrygga och eftersatta platser. Vi vänder på perspektivet – hur kan garagen bli viktiga nav i morgondagens städer och människors liv?

Som en specialiserad aktör tillför vi våra garage trivsel, trygghet, modern teknik och mobilitetstjänster.

Sedan 2010

har Green Park ägt och förvaltat garagefastigheter.

ca 120 000 kvm

är ytan som Green Park äger och förvaltar.

ca 4 300

är antalet parkeringsplatser som Green Park äger i dagsläget.